Disclaimer

Boehringer Ingelheim, Topigs Norsvin, Trouw Nutrition en Roodbont Publishers (hierna: ‘de Partners’) verlenen u hierbij toegang tot E-learning Varkens (hierna: de ‘Website’). Door de Website te gebruiken stemt u in met onderstaande voorwaarden en de leveringsvoorwaarden van de Partners.

De Partners behouden zich het recht voor de inhoud van de Website aan te passen of onderdelen te wijzigen en/of te verwijderen zonder hierover vooraf mededelingen te doen.

Auteursrechten

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de Website blijven voorbehouden aan de Partners en haar licentiegevers. Vermenigvuldiging en/of verspreiding hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Partners en haar licentiegevers.

De uitgever heeft geprobeerd de rechthebbenden van het beeldmateriaal te achterhalen. Wanneer een bron onvermeld is gebleven, kunnen rechthebbenden contact opnemen met de uitgever.

Aansprakelijkheid

De op deze Website aanwezige informatie is door de Partners met grote zorgvuldigheid en naar beste weten samengesteld. Partners aanvaarden evenwel geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Er zijn links op de Website die leiden naar andere websites dan die van de Partners. De Partners zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en werking van deze websites en niet voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze websites worden aangeboden.